PROJECTE

Descobreix el projecte SENDER

SENDER utilitza processos de co-creació per desenvolupar el compromís dels consumidors en el disseny de serveis energètics i en el subministrament d’energies renovables per satisfer la demanda energètica.

PROJECTE

Consorci

RESUM de SENDER

Compromís del consumidor

SENDER utilitza processos de co-creació per desenvolupar el compromís dels consumidors, assegurant que els clients esdevinguin col·laboradors en el disseny de serveis d’energia sostenible, mitjançant:

  • Co-Creation Steering Groups (CCSG) per reunir els principals grups d’interès (tant interns com externs) en els 3 llocs pilot
  • Tallers de co-creació (CCWS) per centrar-se en el costat de la demanda i la definició de les finalitats i ús de la solució SENDER

Resposta a la demanda

Els mecanismes de resposta a la demanda sostenible tenen com a objectiu utilitzar les energies renovables per cobrir el consum energètic dels ciutadans. SENDER se centrarà a entendre els patrons de consum i la demanda d’energia mitjançant la recollida i l’anàlisi de dades, per tal d’optimitzar com la xarxa pot proporcionar una energia més sostenible per satisfer la demanda energètica.

OBJECTIUS

10 tipus d’actors implicats en les activitats de coconstrucció
a través d’estratègies co-creades per als mecanismes proactius de resposta a la demanda dels consumidors

Millora del 10% dels errors de previsió de càrrega
mitjançant models innovadors per identificar patrons de consum i preveure el consum

20% kWh de flexibilitat per llar i any
mitjançant representacions digitals dels comportaments dels consumidors per identificar i explotar el seu potencial de flexibilitat

Una quota de benefici més gran distribuïda als consumidors
mitjançant un model de negoci que comparteix els beneficis entre consumidors i operadors de xarxa

2 documents normatius dels nous marcs legals
que acceleren i faciliten la implementació de tecnologies de Demand Response basades en el consumidor

400 llars als 3 llocs de demostració
amb seu a Espanya, Àustria i Finlàndia
5 iniciatives en sinergia amb altres projectes relacionats amb la UE
per abordar qüestions transversals i fomentar la cooperació amb altres projectes rellevants de la UE

ACTIVITATS

Project Management
Responsable: SIN

Implementació del procés de co-creació
Líder: NTNU

Especificació del sistema de resposta proactiva a la demanda
Responsable: HPT

Polítiques, normatives, ciberseguretat i protecció de dades
Responsable: TRIALOG

Modelització de patrons de consum
Responsable: NTNU
Desenvolupament tecnològic
Responsable: HPT
Demostració
Responsable: ECO
Model de negoci, explotació i full de ruta
Principal: SIN
Activitats de comunicació, difusió i networking
Protagonista: EQY
Requisits ètics
Principal: SIN

IMPACTES ESPERATS

Augment de l’ús de la resposta a la demanda a tot el sistema energètic europeu

Augment del nombre i dels tipus de consumidors implicats en la resposta a la demanda a tot Europa
Serveis energètics viables, innovadors i replicables basats en la implicació a llarg termini dels consumidors

Augment de l’adopció de serveis polifacètics, combinant eficiència energètica amb beneficis no energètics

Augment de la fiabilitat i accessibilitat dels serveis energètics innovadors
Augment de la predictibilitat dels patrons de consum i del comportament del consumidor
Modelització millorada dels factors de flexibilitat dels nous serveis energètics
Augment de la flexibilitat a la xarxa i l’ús d’energies renovables
Reducció d’emissions de carboni gràcies a una major flexibilitat

Lluitar contra la pobresa energètica

Crear nous llocs de treball

Augmentar la competitivitat tecnològica de la UE