Mikä on Horisontti 2020?

Horisontti 2020 on EU:n kaikkien aikojen suurin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, johon on seitsemän vuoden aikana (2014-2020) käytettävissä lähes 80 miljardia euroa – – lisäksi on käytettävissä yksityisiä investointeja, joita nämä varat houkuttelevat.

IOhjelmassa luvataan lisää läpimurtoja, löytöjä ja maailmanennätyksiä viemällä loistavia ideoita laboratoriosta markkinoille.

Käytettävissä oleva rahoitus

Miljardia €

vuosina (2014-2020)

Lue lisää

Horisontti 2020 -puiteohjelma on rahoitusväline, jolla pannaan täytäntöön Innovaatiounioni, Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke, jolla pyritään turvaamaan Euroopan maailmanlaajuinen kilpailukyky.

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa pidetään keinona edistää talouskasvua ja luoda työpaikkoja, ja sillä on Euroopan johtajien ja Euroopan parlamentin jäsenten poliittinen tuki. He olivat yhtä mieltä siitä, että tutkimus on investointi tulevaisuuteemme, joten se on keskeisellä sijalla EU:n älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun ja työllisyyden suunnitelmassa.

Horisontti 2020 -puiteohjelma yhdistää tutkimuksen ja innovoinnin ja auttaa näin saavuttamaan tämän tavoitteen painottamalla huippututkimusta, teollisuuden johtoasemaa ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Tavoitteena on varmistaa, että Eurooppa tuottaa maailmanluokan tiedettä, poistaa innovoinnin esteitä ja helpottaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä innovoinnin toteuttamisessa.

Horisontti 2020 -puiteohjelma on avoin kaikille, ja sen yksinkertainen rakenne vähentää byrokratiaa ja aikaa, jotta osallistujat voivat keskittyä siihen, mikä on todella tärkeää. Tämän lähestymistavan ansiosta uudet hankkeet saadaan nopeasti käyntiin – ja tuloksia saadaan aikaan nopeammin.

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa täydennetään muilla toimenpiteillä, joilla kehitetään eurooppalaista tutkimusaluetta. Näillä toimenpiteillä pyritään poistamaan esteitä ja luomaan todelliset osaamisen, tutkimuksen ja innovoinnin sisämarkkinat.

Horizon 2020 -puiteohjelman historia

Vuonna 2011 EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet kehottivat Euroopan komissiota kokoamaan yhteen kaikki aiemmat EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksen yksityiset investoinnit, joita nämä varat houkuttelevat.

Se lupaa lisää läpimurtoja, keksintöjä ja maailmanennätyksiä viemällä loistavia ideoita laboratoriosta markkinoille.

Lue lisää

Euroopan komissio on koonnut kaikki sidosryhmiltä saadut palautteet ja ottanut huomioon Euroopan parlamentin suositukset sekä aiemmista ohjelmista saadut kokemukset.

Viesti oli selkeä: Horisontti 2020 -puiteohjelmasta on tehtävä käyttäjille yksinkertaisempi – ja niin se onkin!

Horizon 2020 -ohjelman tilastot

Tutustu Horisontti 2020 -ohjelman talousarvioon ja siihen, mitä voimme kertoa ohjelman suosiosta, pk-yritysten menestyksestä ja siitä, missä määrin ohjelma on houkutellut uusia osallistujia.

– sekä osallistujina että asiantuntija-arvioijina – ja naisasiantuntijoiden osuudesta? Vastaukset alla!

Lue lisää

Esitteessä ” Horisontti 2020 -ohjelma täydessä vauhdissa – kolme vuotta myöhemmin – keskeiset tiedot ja numerotiedot 2014-2016 ” (PDF 3,9 MB) esitetään tilannekatsaus ohjelman tärkeimmistä saavutuksista, kun otetaan huomioon yli 300 ehdotuspyyntöä. Keskeisten seurantatietojen, kuten onnistumisprosenttien, pk-yritysten osallistumisen ja hankearvioinnin, vuosittaisesta kehityksestä voidaan ensimmäistä kertaa nähdä joitakin varhaisia suuntauksia.

Lisää seurantatietoja löytyy Horisontti 2020 -ohjelman interaktiivisesta kojelaudasta.

Osoitteesta https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en

Horizon 2020 -puiteohjelman jälkeen ?

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

Miljardia €

Komissio on julkaissut ehdotuksensa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta, joka on Horisontti 2020 -puiteohjelman seuraaja ja joka on kunnianhimoinen 100 miljardin euron tutkimus- ja innovaatio-ohjelma.

Ehdotus tehtiin osana EU:n ehdotusta EU:n seuraavaksi pitkän aikavälin talousarvioksi eli monivuotiseksi rahoituskehykseksi.

Ehdotuksessa otettiin huomioon useita eri osatekijöitä, kuten Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarviointi, Lab-Fab-App-raportti (epävirallisesti Lamyn raportti), ennakointitutkimuksia ja useita muita raportteja.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman oikeudelliset tekstit ja tiedotteet

Horisontti Eurooppa sisältää poliittisia tehtäviä, joilla varmistetaan tutkimus- ja innovaatiorahoituksen tehokkuus pyrkimällä selkeästi määriteltyihin tavoitteisiin.

Komissio on palkannut politiikan asiantuntijoita laatimaan tutkimuksia, tapaustutkimuksia ja raportteja siitä, miten tehtäväkeskeinen poliittinen lähestymistapa toimii.