Kumppanit

SMART INNOVATION NORWAY AS – NORJA

Toimielimen kuvaus

Smart Innovation Norway (SIN) isännöi NCE Smart Energy Marketsia, Norjan johtavaa älykkäiden verkkojen ja älykkäiden energiamarkkinoiden tutkimukseen ja innovointiin liittyvää teollisuuden ja akateemisten laitosten klusteria. SIN kehittää älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja tutkimukseen perustuvan innovoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen avulla. Painopisteinä ovat teknistaloudelliset mallit ja analyysit, liiketoimintatieto, kuluttajat ja käyttäjien joustavuus. SIN:llä on keskeistä osaamista asiaankuuluvassa ja soveltavassa tutkimus- ja kehitystyössä, yrittäjyydessä, sisäisessä yrittäjyydessä ja prosessien kehittämisessä, jotta se voi luoda uusia yrityksiä tuotettujen tutkimustulosten pohjalta. SIN:llä ja siihen liittyvällä klusterilla on pitkät perinteet energia-alan spinout-yritysten perustamisessa uusien tuotteiden ja teknologioiden ympärille. Näitä ovat muun muassa sellaiset ohjelmisto- ja insinööriyritykset kuin Scandpower, Hand-El Scandinavia, CognIT, MoreCom, Communicate, Navita/Brady, Miriam, eSmart Systems ja Tiny Mesh. Yhdessä SINTEFin ja Narvikin yliopistokorkeakoulun kanssa SIN oli Norjan älyverkkokeskuksen perustajaosakas.

https://www.smartinnovationnorway.com/

Hankkeen päätehtävät

SIN:llä on pitkä kokemus hallinnollisesta ja teknisestä hankehallinnoinnista, ja se vastaa WP1-hankkeen hallinnoinnista. SIN:llä on myös vahvaa kokemusta paikallisten markkinoiden suunnittelusta ja toiminnallisesta määrittelystä kaikenlaisten sähkö- ja joustokauppajärjestelmien osalta sekä NCE Smart Energy Clusterin jäsenten hyödyntämisnäkymistä. SIN on voittoa tavoittelematon tutkimusorganisaatio, joka keskittyy tutkimukseen perustuvaan innovointiin ja tällaisten hankkeiden tulosten hyödyntämiseen sekä klusteripotentiaalin hyödyntämiseen. SIN johtaa WP8:aa Liiketoimintamalli, hyödyntäminen ja etenemissuunnitelma sekä WP10:tä Etiikka.

ANONYMOS VIOMICHANKI EMPORIKI ETAIREIA PLIROFORIKIS KAI NEON TECHNOLOGION (HYPERTECH) – KREIKKA

Toimielimen kuvaus

Hypertech on vuonna 1997 perustettu kreikkalainen pk-yritys. Sen Energy Labs -yksikkö on erikoistunut tarjoamaan tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja tulevaisuuden älykkääseen sähköverkkoon. Sen tavoitteena on tarjota joustavia ratkaisuja pienille ja keskisuurille sähkönkuluttajille ja integroituja ratkaisuja sähkölaitoksille ja palveluntarjoajille (aggregaattorit) kysynnän hallinnan alalla. Hypertechin liiketoimintastrategiaan kuuluu kehittyneiden teknologioiden tutkimus ja kehittäminen, jotta voidaan luoda kattava valikoima ratkaisuja ja tuotteita, jotka kiinnostavat kaikkia sähkömarkkinoiden toimijoita:

 • Kuluttajille suunnatut ratkaisut: välineet yksityiskohtaisten kulutusprofiilien luomiseen (Consumer Profiling), välineet henkilökohtaisten laskutusraporttien laatimiseen (Informative Billing) ja innovatiiviset ratkaisut rakennusten automatisointiin ja power-to-heat-järjestelmään (lämpövarastointi) tyypillisissä vedenlämmitys- ja tilojen lämmityslaitteissa.
 • Ratkaisut julkisille virastoille ja yrityksille/teollisille kuluttajille: moniparametriset ratkaisut energiankulutuksen optimoimiseksi liiketoiminnan suorituskykytavoitteista tinkimättä (Enterprise Performance and Sustainability), työkalut energiankulutustietojen analysointiin ja reaaliaikaiseen seurantaan (Billing Analysis, Monitoring and Optimization) sekä energiankulutuksen ennuste- ja raportointityökalut.
 • Ratkaisut yleishyödyllisille laitoksille ja energiapalveluyrityksille: Innovatiiviset ratkaisut sähkön kysynnän ennustamiseen ja hallintaan, työkalut sähkökaupan optimointiin ja riskienhallintaan sekä huippuluokan ratkaisut älykkään sähköverkon infrastruktuurin/laitteiden/järjestelmien semanttisen yhteentoimivuuden varmistamiseen esineiden internetin lähestymistapaa soveltaen (pilvipalvelut ja standardeihin perustuvat palvelut – ”sähköverkon internet”).

Hypertech on osallistunut aktiivisesti EU:n osarahoittamiin T&K-ohjelmiin perustamisestaan lähtien. H2020-ohjelmassa Hypertech koordinoi tällä hetkellä hankkeita MERLON ja UtilitEE ja on PARITYn, MERLONin, BIMERRin, FLEXCoopin, PLANETin, HOLISDERin ja DRIMPACin tekninen johtaja. Se osallistuu tällä hetkellä myös tärkeimpänä teknologiakumppanina FLEXIGRID-, Heat4Cool-, WiseGRID-, iELECTRIX- ja NOVICE-projekteihin.

Hypertechillä on laaja kokemus DSM:n eri osa-alueista ja innovatiivisten työkalujen kehittämisestä sekä kuluttajille että energialaitoksille ja aggregaattoreille.

www.ht-energylabs.com

Hankkeen päätehtävät

HPT osallistuu pääyhteistyökumppanina ratkaisun kehittämiseen osallistumalla järjestelmän arkkitehtuurin määrittelyyn ja pakettiratkaisun määrittelyyn. HPT myös mukauttaa ja suunnittelee esineiden internetin kehyksen, joka vastaa tiedonkeruusta ja analysoi tietoja ratkaisun parantamiseksi ja osallistuu esittelypaikkojen seurantaan. HPT vastaa kysyntäjoustoa koskevan joustoratkaisun kehittämisestä aiempien hankkeiden pohjalta ja varmistaa sen yhteentoimivuuden.

CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA, Società a Responsabilità Limitata – ITALIA

Toimielimen kuvaus

CRS4, joka sijaitsee Sardinian teknologiapuistossa Pulassa (Italia), on vuonna 1990 perustettu RTO. Alun perin fysiikan Nobel-palkinnon saaneen Carlo Rubbian johtaman CRS4:n nykyinen henkilökunta koostuu noin 150 tutkijasta ja ammattilaisesta, jotka työskentelevät kuudella tärkeimmällä strategisella alalla: Biotieteet, dataintensiivinen tietojenkäsittely, HPCN, HPC for Energy and Environment, ICT-Information Society ja Visual Computing. CRS4:ssä on yksi Italian suurimmista suurteholaskentakeskuksista, Italian suurin seuraavan sukupolven DNA-sekvensointialusta ja huipputekninen visuaalisen laskennan laboratorio. CRS4 on tehnyt yhteistyötä +35 EU:n T&K-hankkeessa, joista 16 seitsemännessä puiteohjelmassa ja 9 H2020-hankkeessa pääasiassa aihealueilla YMPÄRISTÖ, TURVALLISUUS, IHMISET, ÄLYKKÄÄT KAUPUNGIT, INFRASTRUKTUURIT ja ENERGIA, sekä +70 hankkeessa, joita rahoitetaan kansallisista/alueellisista tutkimusohjelmista, ja useissa yksityisen sektorin kanssa tehdyissä tutkimussopimuksissa (öljy- ja kaasuteollisuus sekä tietotekniikkateollisuus).

https://www.crs4.it/

Hankkeen päätehtävät

CRS4:ssä mukautetaan muissa eurooppalaisissa aloitteissa kehitettyä energiaennustepalvelua tämän hankkeen tarpeisiin kehittämällä todennäköisyyspohjainen ennusteväline kotitalouksien kuormitusta ja uusiutuvista energialähteistä saatavaa tuotantoa varten. Kuormitusennuste jaetaan mahdollisuuksien mukaan perustason komponenttiin, lämpökuormitukseen liittyvään komponenttiin ja sellaisten laitteiden käyttöön liittyvään komponenttiin, joiden aktivointi voidaan ohjelmoida.
Tarkka ennuste on tarpeen, jotta voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon yksittäisen kotitalouden kuormitukseen ja uusiutuvista lähteistä tuotettuun sähköön liittyvä suuri vaihtelu. Tarkka ennuste on tarpeen, jotta voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon yksittäisen kotitalouden kuormitukseen ja uusiutuvista lähteistä tuotettuun sähköön liittyvä suuri vaihtelu. Ehdotettu palvelu voi olla toiminnassa ja jatkuvasti käytettävissä muita hankkeessa kehitettyjä työkaluja varten.

TRIALOG – RANSKA

Toimielimen kuvaus

Trialog on konsultointi- ja suunnitteluyritys, joka tarjoaa asiantuntemusta kyberfyysisten ja teollisten tietojärjestelmien innovoinnista.
Työmme keskittyy pääasiassa kolmeen alaan: Energia (älykäs mittaus, älykkäät verkot), liikenne (sähköinen liikkuvuus, älykkäät liikennejärjestelmät) sekä sosiaali- ja terveysala (aktiivinen ikääntyminen).

 • Energia-alalla Trialog auttaa maailmanlaajuisia jakeluverkonhaltijoita suunnittelemaan, kehittämään ja validoimaan älykkäitä mittaus- ja verkkojärjestelmiä. Trialog on erityisesti Enedisin aktiivinen kumppani Linky-älykkään mittausjärjestelmän (35 miljoonaa mittaria) täydessä käyttöönotossa vuodesta 2008 lähtien. Trialog on osallistunut useisiin älykkäitä sähköverkkoja koskeviin hankkeisiin ja pilottihankkeisiin Ranskassa ja Euroopassa.
 • Liikenteen alalla Trialog tarjoaa asiantuntemustaan sähköisen liikkuvuuden koko arvoketjussa ja tukee sidosryhmiä tietotaidollaan ja taidoillaan viestinnässä, konseptin todentamisessa ja alustan kehittämisessä Trialog keskittyy latausinfrastruktuuriin, ajoneuvojen ja verkon välisiin järjestelmiin sekä autonomisiin ajoneuvoihin. Trialogilla on myös vakiintunut johtoasema autojen välisessä viestinnässä auto 2 auto -verkostossa, jossa viestinnän turvallisuus ja yksityisyys ovat kaksi keskeistä tekijää.
 • Sosiaali- ja terveysalalla Trialog kehittää eHome-markkinoiden ohjelmistokokonaisuuksia useilla aloilla (energianhallinta, kodin ohjaus, AAL). Hän johtaa ranskalaista AMISURE-innovaatiohanketta, jonka tavoitteena on parantaa hoivapalvelualueiden toimijoiden organisaatiota.

Kaikilla näillä aloilla Trialog tarjoaa pääasiassa asiantuntemusta televiestinnän, standardien, yhteentoimivuuden, häiriönsietokyvyn, yksityisyyden suojan, turvallisuuden, järjestelmäsuunnittelun, validoinnin ja käytön alalla.
Trialog on perustajajäsen G3-PLC Alliancessa, joka on maailmanlaajuinen teollinen yhteenliittymä, joka tukee ja edistää G3-PLC-standardin käyttöä. Tässä allianssissa TRIALOG johtaa yhteentoimivuus- ja sertifiointityöryhmiä.
Trialog on aktiivisesti mukana BRIDGE-aloitteessa, joka kokoaa yhteen kaikki Horisontti 2020 -ohjelman älykkäitä sähköverkkohankkeita, ja toimii erityisesti tiedonhallintatyöryhmän puheenjohtajana.
Trialog on maailmanlaajuinen johtaja tietoturvaa, yksityisyyttä ja yhteentoimivuutta koskevassa standardoinnissa, ja se on mukana ISO SC27:ssä, SC41:ssä ja ITU-T SG17:ssä.

https://www.trialog.com/fr/accueil/

Hankkeen päätehtävät

Trialog osallistuu hanketasolla seuraaviin aiheisiin:

 • IEC 62559 -standardiin perustuvien käyttötapausten määrittely.
 • Järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu, määrittely ja validointi, erityisesti yhteentoimivuuden, kyberturvallisuuden ja yksityisyyden suojan integroinnin osalta, tukeutuen Smart Grid Architecture Model (SGAM) -malliin.
 • Kyberturvallisuutta ja yksityisyyden suojaa koskevien käytäntöjen ja vaatimusten määrittely ja soveltaminen kehitettyyn ratkaisuun ja demonstraatiopilotteihin.
 • Yhteentoimivuuden saavuttaminen: rajapinnat, yhteensopivuus vanhojen formaattien kanssa ja standardien noudattaminen.
 • Skaalautuvuuden analysointi tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta.
 • V2G:tä tukevan älykkään latausjärjestelmän kehittäminen ja demonstrointi sekä joustotarjousten ja -aktivointien jäljitettävyyden varmistaminen (lohkoketjupohjainen).
 • Yhteydenpito BRIDGEen (tiedonhallinnan työryhmä) ja standardointiin (pääasiassa ISO/IEC).

NXTECH – NORJA

Toimielimen kuvaus

Nxtech on laiteohjelmistoihin ja elektroniikkaan erikoistunut teknologiatoimittaja. Nxtech voi tarjota avaimet käteen -tuotekehitystä, mukaan lukien testaus ja pätevöinti sekä sertifiointi ja tuotannon perustaminen. Nxtechillä on omat testilaitteistot tärinän, iskujen, kosteuden, korkeuden, lämpötilan, EMC:n ja ESD:n testausta varten.

https://www.nxtech.no/en/

Hankkeen päätehtävät

Älykkään ohjausliitäntäratkaisun (CI) kehittäminen ja pilotointi vedenlämmittimen säiliötä varten. CI:ssä olisi oltava paikallisia algoritmeja, antureita ja ohjausta, jotta vedenlämmittimen säiliötä voidaan käyttää joustavana akkuna säätelemällä säiliön korkeimman lämpötilan omaavan veden määrää. CI:tä käytetään testiohjelman toteuttamiseen, jolla seurataan käyttäjien käyttäytymistä lämpimän veden käytössä. Asetetun lämpötilan omaavan veden määrää voitaisiin säätää aktiivisesti, jotta: 1) optimoitaisiin energiantarve riittävän lämpimän veden tuottamiseksi päivän aikana. 2) varastoida kotitalouden ylimääräinen energia.

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET – NORJA

Laitoksen kuvaus

Norjan tiede- ja teknologiayliopiston (NTNU) päästrategia on ”Knowledge for a better world”, ja yliopisto työskentelee luoden ratkaisuja, jotka voivat muuttaa jokapäiväistä elämää. NTNU on Norjan suurin yliopisto, jossa on yli 40 000 opiskelijaa ja 3500 akateemista työntekijää. NTNU:n pääasiallinen tutkimusprofiili on luonnontieteissä ja teknologiassa, mutta sillä on myös vahvoja tutkimusyhteisöjä yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden, luonnontieteiden, opettajankoulutuksen, lääketieteen, arkkitehtuurin ja kuvataiteen aloilla. NTNU:lla on laajaa kokemusta monitieteisestä tutkimuksesta ja se toimii läheisessä yhteistyössä liike-elämän kanssa. Se toteuttaa monia tutkimushankkeita, jotka edellyttävät kehittyneitä teknisiä laitteita, ja sillä on yli sata tutkimuslaboratoriota. Vuonna 2014 NTNU:n professorit May-Britt Moser ja Edvard Moser saivat lääketieteen Nobel-palkinnon löytämistään soluista, jotka muodostavat aivojen ”sisäisen GPS:n”. NTNU osallistuu aktiivisesti EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan ja tekee yhteistyötä maailman johtavien tutkimusyhteisöjen kanssa eri puolilla maailmaa, kuten MIT:n, Stanfordin yliopiston, UC Berkeleyn, TU Delftin, DTU:n, Tsinghuan yliopiston, Shanghai Jiao Tongin yliopiston ja Tokion yliopiston kanssa.

NTNU on työskennellyt innovaatiotoiminnan parissa yli 100 vuoden ajan, mukaan lukien yrittäjyys ja kaupallistaminen, ja kehittynyt koulutuksesta, tutkimuksesta ja taiteellisesta toiminnasta. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa NTNU tasoittaa tietä uusien yritysten perustamiselle ja olemassa olevien yritysten edelleen kehittämiselle. NTNU tarjoaa parhaat edellytykset akateemisen henkilöstönsä kehittymiselle ja ansioiden tunnustamiselle kohdennettujen ohjelmien ja määrärahojen avulla; esimerkkinä mainittakoon ”Outstanding Academic Fellows Programme” ja yhteistyö teollisuuskumppaneiden kanssa. NTNU osallistuu tai koordinoi yli 150 H2020-apurahaa.

Kolme NTNU:n osastoa osallistuu SENDER-hankkeeseen ja kehittää sitä:

 • Kulttuurin monitieteisen tutkimuksen laitos. Osasto on monitieteinen yksikkö, jonka henkilökunta kattaa useita humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä aloja. Osaston työntekijät ovat mukana useissa suurissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Tutkimuksesta vastaa laitoksen energia-, ilmasto- ja ympäristökeskus, joka on perustettu koordinoimaan kasvavaa ja nykyisin varsin laajaa tutkimustoimintaa, joka keskittyy tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Noin 20 tutkijaa tutkii muun muassa seuraavia aiheita: energia- ja ilmastopolitiikka, energiatehokkuus ja energiankulutus, uusiutuvien energialähteiden kehittäminen, ilmastonmuutosta ja kestävää energiaa koskevat julkiset käsitykset ja sitoutuminen, ilmastoon sopeutuminen, kestävät kaupungit ja liikenne sekä kestävään kehitykseen siirtymistä koskevat strategiat. Energia-, ilmasto- ja ympäristökeskus on yksi Euroopan suurimmista tutkimusyhteisöistä painopistealueillaan. Sen tutkijat tulevat tieteen ja teknologian tutkimuksen, sosiologian, valtio-opin, antropologian, organisaatiotutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen aloilta.
 • Psykologian laitos. Osasto tekee tutkimusta useilla eri tieteenaloilla ja tarjoaa korkeatasoisen tutkimusympäristön henkilökunnalle ja opiskelijoille. Osastolla on vahvat perinteet monitieteisessä tutkimuksessa, ja se osallistuu sekä kansallisiin että kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. Kansalaisen, ympäristön ja turvallisuuden tutkimusryhmä analysoi ympäristön kannalta merkityksellisen kulutuksen ajureita pienimuotoisista jokapäiväisistä kulutuspäätöksistä laajamittaisiin investointipäätöksiin. Monet näistä päätöksistä liittyvät energiaan. Lisäksi ryhmän tutkimusaiheena ovat käyttäytymisen muutospotentiaalit ja muutosprosessien analysointi kaikilla käyttäytymisen osa-alueilla. Tutkimushankkeissa keskitytään vaikutuksiltaan merkittäviin käyttäytymismalleihin energiankäytön, liikenteen, asumisen, ruoan, kulutuksen, vapaa-ajan, kulttuurin ja voimaantumisen aloilla. Ryhmällä on suuri määrä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusapurahoja, joista monet ovat koordinaattoreina.
 • Teollisuustalouden ja teknologiajohtamisen laitos (IØT). Osastolla on haastavia ja innostavia koulutusohjelmia ja tutkimushankkeita teknologian johtamisen monitieteellisellä alalla. IØT:n energiatutkimusryhmällä on vahvaa osaamista seuraavilla aloilla: epävarmuuden hallinta sähköjärjestelmissä, tuottajien ja aggregaattoreiden tarjousmallien kehittäminen, sähkömarkkinoiden suunnitteluvaihtoehtojen muotoilu, siirto- ja jakeluverkkojen suunnittelu ja toiminta, uusiutuvien energialähteiden tasapainottamisen analysointi, hajautettujen joustavien resurssien optimaalisen hyödyntämisen arviointi ja suositusten antaminen Euroopan energiapolitiikasta. IØT on FME NTRANSin (Norwegian Center of Energy Transition Strategies) isäntälaitos. IØT johtaa myös NTNU Energy Transition Initiative -aloitetta, joka koordinoi kaikkea NTNU:ssa tehtävää tutkimusta energiansiirtostrategioista.

https://www.ntnu.edu/

Hankkeen päätehtävät

NTNU johtaa yhteisluomisprosessia perustamalla ohjausryhmän, järjestämällä työpajoja ja tekemällä johtopäätökset. WP5:ssä NTNU vastaa kuluttajamallien mallintamisesta ja räätälöidystä kysyntäjoustojärjestelmästä. Se analysoi energiakäyttäytymistä tunnistamalla keskeiset kuluttajatyypit segmentoinnin perusteella ja määrittelemällä, mikä kuluttaja todennäköisimmin ottaa käyttöön tiettyjä energiapalveluja tai -tuotteita. Lisäksi NTNU osallistuu osana tehtävää 6.2 vertaisverkkokaupankäyntiin.

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UPPER AUSTRIA – AUSTRIA

Laitoksen kuvaus

Yli 6000 opiskelijaa 70 kansainvälisesti tunnustetussa koulutusohjelmassa, 450 tutkijaa tutkimus- ja opetustehtävissä ja opiskelijoita 60 eri maasta, joten Ylä-Itävallan ammattikorkeakoulu on tärkeä toimija Itävallan yliopistokoulutuksessa. Yhteistyö 250 kumppanikorkeakoulun kanssa eri puolilla maailmaa ja yli 1 000 teollisuuskumppanin kanssa tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia kansainväliseen koulutukseen ja tutkimukseen.

https://www.fh-ooe.at/en/

Hankkeen päätehtävät

Hankkeen aikana FHOOE keskittyy sääntelyn ja politiikkojen analysointiin esittelykohteiden maissa ja Euroopan tasolla lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. FHOOE osallistuu myös sellaisten välineiden kehittämiseen, joilla CRS4:n avulla voidaan ennustaa kuormituksia todennäköisyyteen perustuvalla tavalla Politiikan ja sääntelyn analyysi laajennetaan myös muihin Euroopan maihin toistotutkimusta varten.

EUROQUALITY – RANSKA

Laitoksen kuvaus

Euroquality on vuonna 1997 perustettu palveluntarjoaja, joka on erikoistunut innovaatiokonsultointiin ja projektinhallintaan. Sen päätoimialoja ovat innovaatiokonsultointi, taloudelliset tutkimukset, politiikan arviointi, teknologiset ja tekniset tutkimukset, viestintämateriaalin kehittäminen, koulutus sekä kansallisten ja eurooppalaisten hankkeiden hallinnointi. Euroquality on jo 20 vuoden ajan pystynyt mukautumaan erilaisiin teknologisiin muutoksiin ja olemaan aina tekniikan kehityksen kärjessä neuvomalla kansainvälisiä asiakkaita heidän innovaatioidensa kehittämisessä. Euroquality on myös osallistunut kumppanina lukuisiin hankkeisiin PF6-, FP7-, H2020-, LIFE+-, LIFE-, Leonardo- ja Erasmus+-ohjelmissa, ja se on tuonut mukanaan tietämyksensä useista teknisistä aiheista ja vahvan asiantuntemuksensa EU:n hankkeiden ja sääntöjen hallinnoinnista. Useimmat hankekoordinaattorit, joiden kanssa EQY on työskennellyt, pitävät tätä asiantuntemusta välttämättömänä, sillä se auttaa varmistamaan hankkeen oikean täytäntöönpanon ajallaan ja sääntöjä noudattaen käyttäen jo hyväksyttyjä menetelmiä ja välineitä.

https://www.euroquality.fr/

Hankkeen päätehtävät

Euroquality vastaa tietohallinnosta, auttaa SIN:ää aktivoimaan konsortiota ja kehittää välineitä, jotka helpottavat osaamisen vaihtoa ja yhteistyötä. Euroquality valvoo myös tiedotus- ja levitystoimintaa tiiviissä yhteistyössä koordinaattorin ja kaikkien hankekumppaneiden kanssa. EQY johtaa viestintä-, levitys- ja hyödyntämistoimia koskevaa WP9:ää.

ECOSERVEIS ASSOCIATION-ECOSERVEIS – ESPANJA

Laitoksen kuvaus

Ecoserveis on voittoa tavoittelematon konsulttiyritys, joka on erikoistunut energianhallintakysymyksiin ja toimii energiaa, energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä koskevan koulutuksen ja edistämisen parissa. Se työskentelee energian ja yhteiskunnan välisten suhteiden parissa yksilöimällä energiantarpeet, tarjoamalla ratkaisuja ja rakentamalla siltoja yhteiskunnan ja teknologian, tutkimuksen ja innovoinnin välille oikeudenmukaisen ja kestävän energiamallin edistämiseksi. Se perustettiin vuonna 1992 lähestymään tieteellis-teknistä alaa yhteiskunnalle.

Ecoserveis kouluttaa, tarjoaa ratkaisuja ja antaa neuvoja ammattilaisille, viranomaisille, yrityksille ja yhteisöille uusiutuvan energian, energiatehokkuuden, energiaoikeuksien, kestävän liikkuvuuden, kestävän energian rahoituksen, esineiden internetin, ilmastonmuutoksen ja ympäristönsuojelun aloilla. Järjestö toteuttaa myös yhteisön sitouttamistoimia ja hankkeita, jotka aktivoivat sosiaalisia ryhmiä levittämään energian tehokkaan käytön etuja ja edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Ecoserveis on osallistunut yli 30:een eurooppalaiseen hankkeeseen, jotka edistävät innovaatioita energia- ja yhteiskunta-aloilla eri ohjelmissa (FP7, SAVE, ALTENER, IEE, Comenius, Erasmus, H2020), ja organisaatio toimii tiiviissä yhteistyössä laajan paikallisen, kansallisen ja eurooppalaisen yksityisen/julkisen verkoston kanssa.

https://www.ecoserveis.net/en/

Hankkeen päätehtävät

Ecoserveis osallistuu ennakoivan kysyntäjoustojärjestelmän määrittelyyn työskentelemällä kuluttajien sitouttamisstrategioiden määrittelyn parissa (WP3). ECO vastaa myös toteutuksen koordinoinnista huolehtimalla kuluttajien sitouttamisesta demonstraatioon, valvomalla laitteiden asennusta, demonstraatiota ja seurantaa. ECO valvoo myös tulosten analysointia.

ALGINET DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA S.L.U. – ESPANJA

Laitoksen kuvaus

Alginet Distribución Energía Eléctrica on Alginetin alueella sijaitseva paikallinen jakeluverkkoyhtiö, joka on osa Alginetin sähköosuuskuntaryhmää (Group Cooperativa Elèctrica d’Alginet), ja sen ainoa ja ainoa osakkeenomistaja on osuuskunta.

Alginetin sähköosuuskuntaryhmään kuuluvana Alginetin jakeluverkkoyhtiö noudattaa osuustoiminnallisia periaatteita ja pyrkii aina asettamaan loppukäyttäjät liiketoimintapäätöstensä keskiöön. Tätä silmällä pitäen DSO on aina pyrkinyt sijoittamaan saamansa hyödyt uudelleen parempaan infrastruktuuriin ja uusiin palveluihin asiakkailleen, jotka ovat ryhmän ydin ja tärkein osa, koska he eivät ole vain asiakkaita vaan myös yrityksen osakkaita.

DSO toimittaa sähköä yli 5700 jakelupisteeseen yli 40 keskijännite-/ylijännitemuuntamon kautta, joiden asennettu teho on 18 000 kW. Yhtiö on myös saanut vuonna 2014 päätökseen merkittävän hankkeen; uuden sähköaseman asennuksen, joka mahdollistaa energian talteenoton korkeammalla jännitetasolla (132 000 V.) jatkojalostusta varten. HV/MM-sähköasema on osuuskunnan DSO:n yksinomaisessa käytössä. Uuden laitoksen rakentamisen myötä Alginetin sähköosuuskunta oli ensimmäinen osuuskunta, joka hallinnoi kiinteistössä olevaa sähköasemaa Espanjassa.
Lisäksi Alginetin DSO:ssa otettiin vuonna 2008 käyttöön älykkään mittauksen edelläkävijäjärjestelmä. Siitä lähtien kaikki Alginetin verkon loppukäyttäjät on varustettu älykkäillä mittareilla loppukäyttäjäpisteissään. Näin DSO voi paitsi mitata käyttäjien kulutusta etänä myös hallita ja valvoa koko verkkoa älykkäällä ja tehokkaalla tavalla. Tämän älykkään mittausjärjestelmän ansiosta osuuskuntaryhmän vähittäismyyjä (Suministros Especiales Alginetenses) voi toimittaa loppukäyttäjille yksityiskohtaisen laskun, jossa annetaan todellisiin mittauksiin perustuvat tiedot vuorokaudessa käytetystä energiamäärästä ja energiankulutuksen keskimääräisestä tuntijakaumasta.

Alginet ylläpitää yhtä hankkeen pilottitestipaikoista, jossa hankkeessa kehitettyjä tuloksia demonstroidaan, validoidaan, arvioidaan ja edistetään. Hankkeen tuloksia testataan todellisissa olosuhteissa Valencian lähellä sijaitsevassa Alginetissa (Espanja), jossa on 13 100 asukasta ja jossa sähkönjakelua ja -toimituksia hallinnoivat paikallisesti sähköosuuskunta ja sen jakeluverkkoyhtiö Alginet Distribución Energía Eléctrica.

https://www.electricadealginet.com/

Hankkeen päätehtävät

ADEE tarjoaa demonstraatiopaikan Alginetin kaupungissa Espanjassa, ja jakeluverkonhaltijana se vastaa siitä, että kuluttajat saadaan mukaan demonstraatiopaikalle ja että he osallistuvat hankkeeseen. Tätä varten ADDE järjestää työpajoja ja kokouksia koko hankkeen ajan.

WEIZER ENERGY AND INNOVATION CENTRE – ITÄVALTA

Laitoksen kuvaus

Weizer Energy Innovation Center GmbH (W.E.I.Z.) on alueellisena yhteyspisteenä pääteemojen ”Energia” ja ”Innovaatio” osalta tärkeä taloudellisen rakennemuutoksen liikkeellepaneva voima Itä-Steiermarkin alueella. W.E.I.Z. on verkostomaisena talouskehityskumppanina myös alueen ulkopuolella kestävän kehityksen yhteyspisteenä. v.a. joka tunnetaan nimellä ”ekologinen rakentaminen ja asuminen, energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet”. Emoyhtiö W.E.I.Z. Immobilien GmbH:n ulkoistamana ja projektitoimisto Weizer Energy Innovation Center GmbH:n sisäisen T&K-osaston kanssa kehitetään ja edistetään monenlaisia T&K- ja innovaatiohankkeita alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Konkreettisia T&K-alueita ovat muun muassa energiainnovaatiot, jotka liittyvät muun muassa verkosta irrotettuun sähkönjakeluun, teollisuuslaitosten hukkalämmön talteenottoon, biomassaan perustuvaan sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (puun kaasutus, sähkögeneraattorit) sekä alueellisten energiakonseptien (SECAP), energia-analyysien (energiarekisteri) ja energiatoimenpiteiden (KISS KlimaInitiative SonnenStrom) kehittämiseen ja edistämiseen (sähkökatkosten torjunnan edistäminen ja neuvonta).

https://www.innovationszentrum-weiz.at/

Hankkeen päätehtävät

WEIZ tarjoaa esittelypaikan Itävallassa, ja se vastaa kuluttajien rekrytoinnista esittelypaikalleen. Weiz osallistuu myös laitteiden asennukseen, käyttäjille suunnattuun viestintään sekä yleisiin esittely- ja seurantatoimiin.

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD – SUOMI

Laitoksen kuvaus

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd (VTT) on valtion omistama ja valvoma voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka on perustettu lailla. Laki VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy:ksi kutsutusta osakeyhtiöstä (8761/2014) antaa säännökset VTT:n toiminnasta ja asemasta (tämä laki tulee voimaan 1.1.2015 ja korvaa lain Teknologian tutkimuskeskus Oy:stä 953/2010 ja kaikki siihen myöhemmin tehdyt muutokset). Valtion omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Puolueettomana voittoa tavoittelemattomana tutkimus- ja teknologiaorganisaationa (TTT) VTT toteuttaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa elinkeinoelämän ja osaamisyhteiskunnan tarpeita varten ja sillä on valtakunnallinen toimeksianto ja tehtävä tukea taloudellista kilpailukykyä, yhteiskunnallista kehitystä ja innovointia. Vuonna 2018 VTT:n nettoliikevaihto oli 159,7 miljoonaa euroa ja muut operatiiviset tulot 81,2 miljoonaa euroa, ja sen korkeasti koulutetun henkilöstön määrä oli 2054. VTT saa noin kolmanneksen kokonaistuloistaan suoraan Suomen valtiolta. Tämä mahdollistaa sen, että VTT voi tehdä riskialtista strategista tutkimusta ja investoida tutkimus- ja teknologiainfrastruktuureihin, jotka ovat välttämättömiä VTT:n julkisen toimeksiannon täyttämiseen tarvittavan tiedon ja osaamisen tuottamiseksi.

Edistääkseen EU:n tavoitteita vuoteen 2020 ja sen jälkeen VTT toimii synergiassa Suomen työ- ja elinkeinoministeriön, alueellisten innovaatioverkostojen kanssa eri puolilla Suomea sekä lukuisten eurooppalaisten foorumien ja kumppanuuksien kanssa. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa VTT pyrkii uudistamaan eurooppalaisia teollisuuden arvoketjuja ja lisäämään EU:n kilpailukykyä samalla kun se vahvistaa dynaamisia ekosysteemejä ja vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin.

VTT:llä on pitkä ja laaja kokemus EU-hankkeista eri rahoitusohjelmissa ja muissa puitteissa (myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, EIT:t, eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet jne.). Teollisuuskumppaneiden osuus oli keskimäärin 48 prosenttia niissä konsortioissa, joissa VTT oli mukana seitsemännessä puiteohjelmassa. Vuonna 2018 VTT oli mukana 403 EU:n rahoittamassa tutkimushankkeessa (278 H2020-ohjelmassa). Euroopan johtavien tutkimuslaitosten joukkoon sijoittunut VTT on sitoutunut vastuulliseen yhteistyöhön Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi verkostoitumalla suomalaisten ja eurooppalaisten toimijoiden kanssa globaalissa kontekstissa.

https://www.vttresearch.com/en

Hankkeen päätehtävät

VTT osallistuu osaaggregaattorimallin kehittämiseen hajautettujen joustavuusresurssien tuomiseksi markkinoille. Tämä osuus perustuu aiempaan työhön käsitteen kehittämiseksi. Käytännön demonstraatiossa käsitellään sähköautojen latausta ja tehdään tietojen analysointia sähköautojen latausyksiköistä, jotta voidaan parantaa latauksen ennustettavuutta ja hallittavuutta osana osa-aggregaatin arvoketjua.

PARAGON – KREIKKA

Laitoksen kuvaus

PARAGON S.A. on tutkimus-, teknologia- ja kehitystoimintaa harjoittava pk-yritys, joka toimii T&K-toiminnan ja kaupallisten palvelujen alalla liikenteen, tieto- ja viestintätekniikan, prosessien ja valmistuksen sekä turvallisuuden aloilla. TTK-toimintamme ulottuu sisäisistä kehityshankkeista ratkaisujen ja sovellusten kehittämiseen ja tarjoamiseen sekä osallistumiseen TTK-konsortioihin pk-yritysten tutkimuskumppanina. Paragonin erityisosaamista on digitaalisten kaksosten luominen ANN:n avulla yhdistettynä monitavoitteiseen optimointiin geneettisten algoritmien avulla. Paragon on erikoistunut erityisesti tekoälytekniikoihin, kuten ihmisen havaitsemiseen, mallintamiseen ja digitaalisiin kaksosiin, hahmontunnistukseen ja ennustamiseen, sekä monitavoiteoptimointiin geneettisten algoritmien avulla (joita sovelletaan muun muassa ilmailuun, turvallisuuteen, energiaan ja tehtaisiin). PARAGON on tähän mennessä osallistunut 30:een EY:n neljännen puiteohjelman (FP4) ja H2020:n tutkimusaloitteeseen ilmailun (ml. Clean Sky JU), tieto- ja viestintätekniikan, tulevaisuuden tehtaiden (FoF), energian, ympäristön ja turvallisuuden aloilla. Kaupallinen toiminta käsittää erilaisia palveluja, joihin kuuluvat tieteelliset ja mittaussovellukset ja tuki (kokeelliset, teolliset, työturvallisuus- ja työterveyssovellukset), erikoissovellusten kehittäminen sekä EU:n ja Yhdysvaltojen suurten ja erikoistuneiden teollisten ja tieteellisten instrumenttien valmistajien kaupallinen edustus Kreikan ja Kaakkois-Euroopan markkinoilla. PARAGON on myös kahden vuoden välein järjestettävien kansainvälisten konferenssien IC-EpsMsO – International Conference on ”Experiments – Process – System Modeling – Simulation – Optimization” (www.epsmso.gr) ja IC-SCCE – International Conference ”from Scientific Computing to Computational Engineering” (www.scce.gr) sponsori ja osajärjestäjä. Viimeisimpiin EY:n tutkimushankkeisiin ovat osallistuneet PRECOM (H2020, FoF, Linnaeus University), ASCENT (H2020, Clean Sky, Aerosertec) ja INTEFIX (FP7, Factories of the Future, IK-4 Tekniker), FoFdation (seitsemäs puiteohjelma, tulevaisuuden tehtaat, Airbus), ACTUATION 2015 (seitsemäs puiteohjelma, ilmailu, Goodrich Actuation Systems), CRESCENDO (seitsemäs puiteohjelma, ilmailu, Airbus), iProd (seitsemäs puiteohjelma, tieto- ja viestintätekniikka, LMS Intl. ), WENEMOR (FP7, Clean Sky, Trinity College Dublin), MIPMaDe (FP7, DG Home, Isdefe).

https://paragon.gr/

Hankkeen päätehtävät

Paragon vastaa kuluttajan digitaalisen kaksosen kehittämisestä T5.3:ssa testatakseen ja parantaakseen ratkaisun tehokkuutta ennen sen käyttöönottoa. Paragon vastaa myös kuluttajan digitaalisen kaksoisolennon soveltamisesta/käytöstä muissa Euroopan kohteissa toistettavuustestausta varten T8.4 kohdassa.

AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH – ITÄVALTA

Laitoksen kuvaus

AIT on Itävallan suurin ei-yliopistollinen tutkimusorganisaatio, jolla on yli 1 300 työntekijää. Se on johtavassa asemassa Itävallan innovaatiojärjestelmässä ja vastaavasti avainasemassa Euroopassa. Älykkäiden sähköverkkojen ja DER-integraation alalla AIT:n pääasiallinen asiantuntemus liittyy pien- ja keskijännitetekniikkaan, sähkön laatuun, turvallisuuteen ja luotettavuusanalyyseihin. AIT:n energiakeskuksella on pitkäaikainen kokemus hajautetun tuotannon aktiivisesta integroinnista sähkönjakeluverkkoihin ja siihen liittyvistä sovelluksista. AIT tarjoaa erinomaisen kansallisen ja kansainvälisen verkoston. Se on edustettuna useissa teknologiayhteisöissä, kuten Itävallan älykkäiden verkkojen kansallisessa teknologiayhteisössä (NTP) ja tulevaisuuden sähköverkkoja käsittelevässä eurooppalaisessa teknologiayhteisössä. Lisäksi se on mukana EERA:n yhteisissä älykkäitä verkkoja ja aurinkosähköä koskevissa ohjelmissa sekä useissa Kansainvälisen energiajärjestön täytäntöönpanosopimuksissa (ISGAN/SIRFN, PVPS). AIT:llä on huomattavaa tutkimuskokemusta DER:n integroimisesta sähköverkkoihin, ja se on osallistunut ja johtanut useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita.

https://www.ait.ac.at/

Hankkeen päätehtävät

AIT vastaa ratkaisun testaamisesta simuloidussa ympäristössä. AIT suorittaa testin laboratoriossa varmistaakseen ratkaisun tehokkuuden samankaltaisissa tilanteissa kuin esittelypaikoilla. AIT kehittää myös digitaalisen laboratorion, jolla varmistetaan kumppanien välinen yhteentoimivuus, jotta voidaan varmistaa, että ratkaisua kehitetään tehokkaasti työskentelemällä suoraan sen yhteentoimivuuden parissa.

QUE TECHNOLOGIES IKE – KREIKKA

Laitoksen kuvaus

QUE Technologies on Ateenassa, Kreikassa sijaitseva yritys, jonka tehtävänä on yhdistää lohkoketju- ja IoT-teknologioita helpottamaan automaattista joustavuuden vaihtoa käyttämällä älykkäitä sopimuksia, jotka käynnistyvät reaaliaikaisen kontekstitiedon perusteella. Tavoitteenamme on keksiä uudelleen rakennusten valvonta ottamalla käyttöön esineiden internetin (IoT) paradigma ihmiskeskeisissä huippuluokan rakennusten hallintajärjestelmissä koteihin ja toimistoihin, jotka ovat vuorovaikutuksessa naapuruston ja energiajärjestelmän kanssa älykkään kaupungin paradigmassa.

Liiketoiminnan älykkyys – QUE:n visuaalisten analyysityökalujen avulla älykkään sähköverkon toimijat saavat syvällistä tietoa omaisuuden tai asiakkaiden energiatehokkuudesta ja tukevat päätöksentekoprosesseja, jotka koskevat hajautettujen kysyntälähteiden osallistumista energiamarkkinoille. Näiden BI:n avulla voidaan arvioida rakennusten kysyntäpotentiaalia lisäpalveluiden osalta ja määritellä optimaaliset hallintastrategiat niiden integroimiseksi energiajärjestelmään. Aggregaattorit voivat koota, valvoa ja hallinnoida virtuaalisia voimaloita pienistä hajautetuista kuormista; energiapalveluyritykset ja kiinteistöhuoltopalvelujen tarjoajat voivat arvioida rakennusten energiatehokkuutta reaaliaikaisesti; rakennusten asukkaat voivat ymmärtää energiankäyttömallejaan ja mahdollisuuksia parantaa tehokkuuttaan.

Tiimimme jäsenet yhdistävät voimansa ja asiantuntemuksensa monien vuosien tutkimus- ja teollisuuskokemuksesta eri tieteenaloilla, sähkötekniikasta koneoppimiseen ja semanttiseen verkkoon, päätavoitteenaan tuottaa täysin automatisoitu ja yksilöllinen kokemus, joka tarjoaa asukkaille suurta mukavuutta ja tyytyväisyyttä. Uskomme vahvasti, että taloista pitäisi tulla viihtyisiä koteja, jotka aistivat asukkaiden tarpeet. Väitämme, että toimistoista pitäisi tulla stimuloivia eläviä työpaikkoja, jotka aina kunnioittavat ihmisten reaaliaikaisia mieltymyksiä.

Perintömme on peräisin monien vuosien tutkimus- ja teknologiakehityksestä. QUE:n ratkaisut perustuvat kehittyviin teknologioihin ja innovatiivisiin prototyyppeihin, jotka ovat peräisin eurooppalaisen tutkimuksen puiteohjelman puitteissa tehdystä uraauurtavasta tutkimuksesta.

https://www.que-tech.com/

Hankkeen päätehtävät

QUE suunnittelee helppokäyttöisen ja intuitiivisen etusovelluksen Prosumersille. Tämä helpottaa tietovirtojen näyttämistä, jotta varmistetaan ratkaisun käytettävyys ja varmistetaan kuluttajien tietoisuus ja sitoutuminen DR-järjestelmiin. QUE kehittää myös aggregaattorisovelluksen etupään työkaluksi, jolla varmistetaan optimaalinen salkunhallinta.