Pilottikohteet

Missä? Espanjan pilottikohde Alginet on 25 kilometrin päässä Valenciasta Itä-Espanjassa sijaitseva 13 000 asukkaan kylä.

Kenen kanssa? Alginetin jakeluverkko on erityinen: kuluttajat omistavat sen osuuskunnan kautta.

Missä yhteydessä? Tällä hetkellä osuuskunta toimittaa sähköä 40 muuntoaseman kautta, joiden nimellisteho on 18 MW, ja lähes 6 000 käyttäjää hyötyy osuuskunnan älymittareista sekä muista palveluista ja toimista, joita osuuskunta on aloittanut käyttäjien hyväksi. Sähköenergian myyntiin ja jakeluun liittyvien tehtävien lisäksi osuuskunnalla on myös merkittävä sosiaalinen rooli alueella, sillä se tekee investointeja ja jakaa saamaansa tuottoa käyttäjilleen.

Missä? W.E.I.Z.:n pilottikohdeesittelyalue sijaitsee Steiermarkin itäosassa, noin 30 kilometrin päässä osavaltion pääkaupungista Grazista.

Kenen kanssa? Pilottikohteeseen kuuluu Weizin kunta (11 700 asukasta) sekä kuusi naapurikuntaa eli yhteensä 26 000 asukasta. Weizin kuntaa voidaan pitää alueen keskuksena, joka tarjoaa useita tärkeitä palveluita, kuten koulut, kaupat, viranomaispalvelut, viihdepalvelut, sairaalat jne. naapurikuntien kotitalouksille.

Missä yhteydessä? Aurinkosähköjärjestelmien potentiaali on suuri suhteessa asukaslukuun naapurikuntien maankäytön rajoitusten takia.

Missä? Suomen pilottikohteet sijaitsevat Tampereella, Länsi-Suomessa, ja Espoossa, Etelä-Suomessa, lähellä pääkaupunkia Helsinkiä.

Tampereella on noin 245 000 asukasta ja Espoossa noin 300 000. Kumpikin kuuluu Suomen suurimpien kaupunkien joukkoon.

Ne ovat myös tärkeitä työssäkäyntikuntia, joihin tullaan töihin lähikunnista.

Kenen kanssa? Alueella asuu noin 3 500 ihmistä, mutta mikä tärkeintä, noin 15 000 ihmistä käy täällä päivittäin töissä. Alue koostuu yliopiston rakennuksista, VTT:n toimistoista sekä useista yrityksistä. Alueelta löytyy palveluita, kuten kauppakeskuksia ja ravintoloita. Sekä Tampereella että Espoossa 50 kotitaloutta pääsee osallistumaan kulutusjoustokokeiluun.

Missä yhteydessä? Suomessa sähkön hinta on noussut viime aikoina merkittävästi, ja yhä useammat kotitaloudet ovat tehneet tuntisähkösopimuksen säästääkseen energiakustannuksissa.

Asuntojen sähkölämmitys on Suomessa yleisempää kuin useimmissa Euroopan maissa. Sähkön kulutusjoustolle on kotitalouksissa enemmän tarvetta kuin koskaan aikaisemmin.