PROJECTE

Descobreix el projecte SENDER

SENDER és un projecte finançat per la Comissió Europea (Programa de recerca i innovació Horitzontal 2020 en virtut de l’acord núm. 957755) que té per objecte desenvolupar nous dispositius d’automatització i seguiment que puguen programar el consum d’electricitat domèstica per a fer que les llars siguen eficients energèticament i ajudar la xarxa elèctrica a dependre principalment de les fonts d’energia renovables. El projecte està dirigit per un consorci europeu que reuneix organitzacions amb una llarga experiència e en la promoció d’energies renovables i assequibles a Europa. Podeu trobar informació detallada sobre els membres del consorci a la secció MEMBRES.

SENDER desenvoluparà proves pilot d’un any aproximadament entre els anys 2023 i 2024 per a provar aquests dispositius en llars reals d’Espanya, Àustria i Finlàndia.

Com fa SENDER més eficient la meua llar?

Nombroses llars de tota Europa tenen una despesa energètica superior al que necessiten. Això és així perquè sovint es consumeix més energia que la necessària per a completar diverses tasques a casa. El dispositiu de SENDER, que anomenem la SENDER Box, serà capaç de traslladar el consum a unes hores més òptimes, basat en les especificitats de cada país i cada participant (preus energètics, patrons de consum, condicions meteorològiques, etc.).

El dispositiu SENDER funciona de manera automàtica i intel·ligent, cosa que significa que no haureu d’intervenir per a reprogramar el consum: ho farà automàticament.

Com puc, tenir SENDER a casa, i preparar la xarxa per a una transició energètica més ràpida?

La generació d’energia renovable varia molt amb el temps. Depèn, per exemple, de la força del vent i de si és dia o nit. Paral·lelament, el consum d’energia de les llars de vegades coincideix, creant pics de demanda. Si els pics de demanda ocorren al mateix temps que les energies renovables es troben al seu nivell més baix (quan no hi ha vent / sol, etc.), altres energies, com els combustibles fòssils, s’han d’utilitzar per proporcionar electricitat.

El dispositiu SENDER pot programar el consum de les llars no sols per a fer-les més eficients, sinó també per a distribuir el consum dels ciutadans en el temps, a fi d’evitar els pics de demanda i, per tant, la inclusió d’energia provinent de combustibles fòssils.

La participació al pilot no farà en la pràctica que deixem de gastar energia provinent de combustibles fòssils, ja que el nombre de llars no superarà els 100 a Finlàndia i a Espanya, respectivament, i 200 a Àustria, massa pocs perquè ajude la xarxa a evitar l’ús d’energia fòssil. No obstant això, l’objectiu del pilot és aprendre a fer-ho de la millor manera possible, per a comercialitzar i replicar els dispositius de SENDER a tota Europa en un futur pròxim.

PROJECTE

Consorci

RESUM de SENDER

Compromís del consumidor

SENDER utilitza processos de co-creació per desenvolupar el compromís dels consumidors, assegurant que els clients esdevinguin col·laboradors en el disseny de serveis d’energia sostenible, mitjançant:

  • Co-Creation Steering Groups (CCSG) per reunir els principals grups d’interès (tant interns com externs) en els 3 llocs pilot
  • Tallers de co-creació (CCWS) per centrar-se en el costat de la demanda i la definició de les finalitats i ús de la solució SENDER

Resposta a la demanda

Els mecanismes de resposta a la demanda sostenible tenen com a objectiu utilitzar les energies renovables per cobrir el consum energètic dels ciutadans. SENDER se centrarà a entendre els patrons de consum i la demanda d’energia mitjançant la recollida i l’anàlisi de dades, per tal d’optimitzar com la xarxa pot proporcionar una energia més sostenible per satisfer la demanda energètica.

OBJECTIUS

10 tipus d’actors implicats en les activitats de coconstrucció
a través d’estratègies co-creades per als mecanismes proactius de resposta a la demanda dels consumidors

Millora del 10% dels errors de previsió de càrrega
mitjançant models innovadors per identificar patrons de consum i preveure el consum

20% kWh de flexibilitat per llar i any
mitjançant representacions digitals dels comportaments dels consumidors per identificar i explotar el seu potencial de flexibilitat

Una quota de benefici més gran distribuïda als consumidors
mitjançant un model de negoci que comparteix els beneficis entre consumidors i operadors de xarxa

2 documents normatius dels nous marcs legals
que acceleren i faciliten la implementació de tecnologies de Demand Response basades en el consumidor

400 llars als 3 llocs de demostració
amb seu a Espanya, Àustria i Finlàndia
5 iniciatives en sinergia amb altres projectes relacionats amb la UE
per abordar qüestions transversals i fomentar la cooperació amb altres projectes rellevants de la UE

ACTIVITATS

Project Management
Responsable: SIN

Implementació del procés de co-creació
Líder: NTNU

Especificació del sistema de resposta proactiva a la demanda
Responsable: HPT

Polítiques, normatives, ciberseguretat i protecció de dades
Responsable: TRIALOG

Modelització de patrons de consum
Responsable: NTNU
Desenvolupament tecnològic
Responsable: HPT
Demostració
Responsable: ECO
Model de negoci, explotació i full de ruta
Principal: SIN
Activitats de comunicació, difusió i networking
Protagonista: EQY
Requisits ètics
Principal: SIN

IMPACTES ESPERATS

Augment de l’ús de la resposta a la demanda a tot el sistema energètic europeu

Augment del nombre i dels tipus de consumidors implicats en la resposta a la demanda a tot Europa
Serveis energètics viables, innovadors i replicables basats en la implicació a llarg termini dels consumidors

Augment de l’adopció de serveis polifacètics, combinant eficiència energètica amb beneficis no energètics

Augment de la fiabilitat i accessibilitat dels serveis energètics innovadors
Augment de la predictibilitat dels patrons de consum i del comportament del consumidor
Modelització millorada dels factors de flexibilitat dels nous serveis energètics
Augment de la flexibilitat a la xarxa i l’ús d’energies renovables
Reducció d’emissions de carboni gràcies a una major flexibilitat

Lluitar contra la pobresa energètica

Crear nous llocs de treball

Augmentar la competitivitat tecnològica de la UE